094 387 1686

MENU

thủy điện bắc cuông

Thủy điện Bắc Cuông – Lắp đặt heat pump jikasun

16/Th10/21

Thủy điện Bắc Cuông lắp đặt heat pump jikasun. Thủy điện Bắc Cuông do tổng công ty Cổ phần năng lượng Phúc Thái làm chủ đầu tư. Thủy điện nằm...

CHI TIẾT